Pomoc z Narodowego Funduszu Zdrowia


Sprzęt ortopedyczny i pomocniczy


Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje osobom niepełnosprawnym i chorym sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, który jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.

Na liście refundowanych przedmiotów ortopedycznych znajduje się 216 pozycji, m.in. wózek inwalidzki lub protezy kończyn.

Refundowany jest także sprzęt pomocniczy np. pieluchy, cewniki urologiczne, inhalatory, peruki, sprzęt stomijny czy aparaty słuchowe.

Niektóre artykuły Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje raz na miesiąc, inne raz w roku lub co kilka lat. Aby się o to starać, trzeba mieć zlecenie od lekarza, zwykle określonego specjalisty, np. zlecenie na soczewki okularowe - okulisty, na protezę piersi - chirurga lub onkologa.

Zlecenie jest ważne przez 30 dni i należy je potwierdzić we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ. Dopiero wtedy można udać się do apteki lub jednego ze sklepów, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Tego typu przedmioty medyczne NFZ finansuje do wysokości określonego limitu ceny, np. w 100, 70 lub 50 proc. Oznacza to, że czasami sprzęt wydawany jest bezpłatnie, a czasami chorzy muszą sami pokryć część kosztów, np. 30 proc. w przypadku materaca przeciwodleżynowego. Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem (bo jest on np. wyższej jakości), pacjent musi dopłacić różnicę.
Na podobnych zasadach refundowane są pieluchy lub pieluchomajtki, które są niezbędne dla wielu starszych i chorych osób. Przysługuje im 60 sztuk miesięcznie, a w zależności od rodzaju schorzenia można je otrzymać bezpłatnie lub trzeba do nich dopłacić 30 proc. ceny (jej limit to 77 lub 90 zł) - resztę pokrywa NFZ. Oczywiście, jeśli ktoś zdecyduje się na droższe, nadwyżkę musi zapłacić sam. Zlecenie, które trzeba potwierdzić w NFZ, wystawia m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, neurolog, chirurg czy onkolog.


Uwaga: Pieluchomajtki wydawane są bezpłatnie, jeżeli pacjent cierpi na niektóre typy nowotworów.

Ważne, że jeżeli sprzęt, o który się staramy, jest przyznawany co miesiąc, to nie trzeba każdorazowo pobierać zlecenia od lekarza i potwierdzać w NFZ. Zlecenie wydawane jest wtedy na 12 miesięcy.


Uwaga: Jeśli chory lub niepełnosprawny nie ma pieniędzy na pokrycie wkładu własnego przy zakupie opisanych wyżej przedmiotów, może wystąpić o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tego źródła ma też szansę na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych czy likwidacji barier architektonicznych. Wnioski składa się w powiatowych centrach pomocy rodzinie lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej.Opieka pielęgniarki 

Osobom przewlekle chorym, które nie potrzebują hospitalizacji i mogą przebywać w domach, ale wymagają systematycznej opieki, należy się finansowana przez NFZ pielęgniarska opieka długoterminowa.

Pielęgniarka, która będzie się zajmować chorym, zrobi m.in. zastrzyk, założy kroplówkę czy opatrunki na odleżyny. Pielęgniarka powinna przychodzić do pacjenta przynajmniej cztery razy w tygodniu. W medycznie uzasadnionych przypadkach pomoc pielęgniarską otrzymać można także w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. Ilość godzin opieki ustalana jest indywidualnie.

Podstawą do otrzymania pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej jest skierowanie od lekarza prowadzącego pacjenta.Pobyt w sanatorium

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz prowadzący. Następnie skierowanie przekazywane jest do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie po analizie podejmowana jest decyzja. Jeżeli decyzja jest pozytywna, osoba kierowana jest do kolejki oczekujących na miejsce.

Czas pobytu w sanatorium zależny jest od miejsca, do którego osoba została skierowana. Jeżeli jest to szpital uzdrowiskowy, trwa 21 dni i jest bezpłatny. Jeżeli sanatorium uzdrowiskowe, pobyt trwa również 21 dni, ale jest częściowo płatny. Wysokość odpłatności zależy od okresu, w którym przebywa się w sanatorium (zimą- taniej, drożej w miesiącach maj-wrzesień) oraz od standardu pokoju.Więcej informacji na temat pomocy oferowanej przez NFZ można uzyskać bezpośrednio w NFZ:


Infolinia czynna w godz. 800-1600, nr tel. 800 392 976; 22 572 60 42

Na stronie internetowej:www.nfz.gov.pl oraz drogą mailową:

infolinia@nfz.gov.plJak możemy pomóc?


Skontaktuj się z nami:

GDAŃSK 501 161 126; 514 616 961