Historia


Pomysł na firmę był owocem moich doświadczeń, nabytych podczas pracy zawodowej. Pracując w gdańskim Hospicjum zaobserwowałam duże braki w opiece domowej nad osobami starszymi. Dużo młodych osób wyjeżdża za granicę do pracy, pozostawiając rodziców samych i bezradnych. Osoby starsze szukają pomocy w różnych instytucjach, jednak ciężko im przedostać się przez gąszcze biurokracji. Narodził się zatem pomysł utworzenia firmy, która chociaż częściowo ułatwi życie osobom starszym i wypełni niszę w tej sferze usług.


Korzystając z dofinansowania Urzędu Pracy, w 2009 roku założyłam Ośrodek Opiekuńczo-Szkoleniowy „Serafin”. Istotną kwestią było dotarcie do potencjalnych klientów. Aby rozpowszechnić informacje o firmie w sieci, utworzona została strona internetowa Ośrodka, przede wszystkim z uwagi na młodsze, skomputeryzowane pokolenia, czyli członkowie rodzin przyszłych podopiecznych. Wolontariusze zaś zajęli się dystrybucją ulotek, jak bowiem wiadomo znaczna część społeczeństwa (zwłaszcza osób starszych) podczas swych poszukiwań wciąż korzysta z tego rodzaju tradycyjnych źródeł informacji. Mimo początkowych trudności, dzięki skutecznej reklamie w środkach masowego przekazu: gazecie, portalach internetowych, kalendarzach, ulotkach, stronach internetowych zaprzyjaźnionych firm, itp., z czasem udało nam się zdobyć coraz więcej podopiecznych. Wciąż jednak rozmyślałam nad nowymi sposobami na rozszerzenie działalności. Moim marzeniem jest otwarcie ośrodka opieki stacjonarnej na które jednak wciąż się nam nie udaje zdobyć potrzebnych funduszy.


W 2010 roku stanęliśmy do przetargu, zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w wyniku którego przejęliśmy opiekę nad 300 osobami korzystającymi z pomocy miasta. Usługi dla MOPR świadczymy do dzisiaj i w chwili obecnej osoby najbardziej potrzebujące w naszym mieście mają zapewnioną naszą pomoc, na mocy umowy z Miastem Gdańsk do roku 2017. Podlegamy stałym kontrolą, ocenie jakości usług i kwalifikacji opiekunów. Jednocześnie prowadzimy szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych pracowników.


Równolegle nawiązałam współpracę z Fundacją Maximilian-Kolbe-Werk w Niemczech, w której imieniu służymy pomocą kombatantom zamieszkującym Pomorze. Na tym jednak nie kończy się zakres naszej działalności. Ośrodek „Serafin” zajmuje się również stałym naborem i selekcją przyszłych opiekunów i opiekunek aby poziom usług stale wzrastał. Dodatkowo korzystamy z pomocy wolontariuszy, a także stażystów.


Pozyskujemy również dodatkowe środki, które umożliwiają np. wyjścia do kina, teatru czy filharmonii także i tym najbiedniejszym podopiecznym. Staramy się też organizować sprzęty, takie jak lodówka czy pralka dla osób, których nie stać na ich zakup. Na wakacje planujemy wycieczki dla podopiecznych, na Boże Narodzenie zaś dzieci z zaprzyjaźnionych szkoł oraz przedszkoli zrobiły dla wszystkich podopiecznych stroiki, które miały im przypominać, że nie są sami i zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.


Ośrodek dba o swój pozytywny wizerunek poprzez selekcję zatrudnianych osób, a także stałą kontrolę jakości świadczonych usług. Jako, że nasze społeczeństwo starzeje się i osób potrzebujących pomocy, a z drugiej strony ludzi odczuwających potrzebę jej niesienia jest coraz więcej Ośrodek posiada duże możliwości rozwoju. Swój potencjał zawdzięczając ludziom, którzy są szczerze zaangażowani w pomoc osobom starszym.Jak możemy pomóc?


Skontaktuj się z nami:

GDAŃSK 501 161 126; 514 616 961