Nasi partnerzy


Maximilian-Kolbe-Werk Stowarzyszenie założone przez niemieckich działaczy katolickich, którego celem jest niesienie pomocy ofiarom gett i byłym więźniom obozów koncentracyjnych. W 2000 roku stowarzyszenie otrzymało Polsko-Niemiecką Nagrodę za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między obydwoma krajami a w 2008 uhonorowano je nagrodą miasta Königstein im. Eugena Kogona Nasz Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych, zamieszkujących w Trójmieście i okolicach.


TER Enterprises (www.ter.pl)


Dochodzenia odszkodowań przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w pracy i z tytułu innych zdarzeń losowych.

Współpracujemy z TER Enterprises, który oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach. TER prowadzi sprawy bieżące oraz do 20 lat wstecz.

Szkody osobowe TER prowadzi bez zaliczki – a wynagrodzenie TER należne jest dopiero po wypłaceniu odszkodowania przez ubezpieczyciela. TER w imieniu poszkodowanego wystąpi między innymi o:

  • odszkodowanie za wyrządzoną szkodę majątkową, zarówno na mieniu i osobie
  • zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie zadośćuczynienie za utratę osoby bliskiej (nawet wskutek wypadku sprzed 2008 roku!) odszkodowanie za koszty leczenia, rentę, utracone zarobki stosowne odszkodowanie za koszty pogrzebu, rentę alimentacyjną odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd odszkodowanie za
  • mienie skradzione lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych oraz
  • odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowaniatelemedycynapolska.pl


KONTROLUJ SWOJE SERCE!!! Przez telefon z Twojego domu.

Kardiotele to całodobowa opieka kardiologiczna oraz wykonywanie badań EKG, za pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie! (stały kontakt z Centrum Alarmowym, natychmiastowa pomoc, również z wykorzystaniem służb ratunkowych).
Jak możemy pomóc?


Skontaktuj się z nami:

501 161 126; 514 616 961