Rehabilitacja - zespół działań mających na celu maksymalne wykorzystanie potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta w celu zmniejszenia stopnia dysfunkcji prowadzących do poprawy jakości życia.


Wszystkie działania podporządkowane są podniesieniu jakości życia chorego, nawet jeśli kondycja fizyczna pacjenta nie rokuje szans na poprawę, to psychiczny i społeczny aspekt rehabilitacji jest ogromny.


Człowiek chory może mieć skłonność do załamań, depresji czy osamotnienia. Umiejętnie prowadzona rehabilitacja przywraca tę osobę ludziom i światu. Choćby na jakiś czas. Kto wie, czy nie najważniejszy i najtrudniejszy czas w życiu.