Wiek podeszły często bywa okresem wzmożonego lęku, spowodowanego utratą zdolności poznawczych, chorobami somatycznymi, świadomością zbliżającego się końca, śmiercią bliskich osób.

Natomiast łagodne zaburzenia poznawcze mogą prowadzić do rozwoju demencji.

Pierwsze objawy  demencji to "zapominanie" które z czasem zmienia się w  utratę pamięci wspomnień codziennych jak i odległych, problemy z koncentracją uwagi, osłabienie organizmu, brak zapału do pracy, niechęć do wykonywania jakichkolwiek czynności i złe samopoczucie, lęk przed światem i otoczeniem. 


Istnieją jednak metody łagodzące powyższe objawy.

Doświadczenia pracy psychologicznej z osobami starszymi udowodniają, że nawet krótki okres konsultacji psychologicznej pozwala ludziom starszym wzmocnić koncentrację, przywrócić pamięć lub opóźnić proces zapominania, przełamać lęki, pogodzić się z przemijaniem i utratą bliskich osób, znaleźć pozytywne aspekty życia i cieszyć się życiem.

Najważniejsze jest poczucie bycia wciąż osobą wartościową i potrzebną.


Konsultacje opierają się na:

- stymulowaniu pacjentów do aktywności umysłowej w celu złagodzenia objawów demencji, m.in. trening pamięci, trening koncentracji uwagi.

- przepracowaniu przeszłych wydarzeń,

- rozwijaniu zainteresowań,

- poprawie jakości życia


Konsultacje prowadzone są przez mgr psychologii Klaudię Pasierbek.


Spotkania odbywają się w domu podopiecznego w celu zwiększenia jego poczucia bezpieczeństwa i szybszego przełamania pierwszych barier.