Перевести единицы: микроом [мкОм] в ом [Ом]

Уран зохиол дахь гайхамшигт таван "ХУВИРАЛ". Хүний бие махбодоос өөр бусад төрөлтөнд хувирах эсвэл энэ биеэ өчүүхэн жижиг ширхэг болгон жижигрүүлж, аугаа том болгон хувиргах ид шид ...

Хашшагай-компьютерт томографи - SlideShare

Компьютер томографи Гүйцэтгэсэн: Ц.хашшагай Д.ганзориг Б.очиржанцан. 2. Зорилго Компьютер томографийг ангийнханд энгийн болон хэрэглээний анхан шатны ойлголтын тайлбарлаж өгөх. 3. Зорилт ...

тэнхлэгийн тэгш хэмүүдээр дараалан хувиргах

Төвийн тэгш хэмүүдээр дараалан хувиргах Дадлага ажил: abcd дөрвөн өнцөгтийг эхлээд О, дараа нь Р цэг дээр төвтэй хоёр тэгш хэмээр дараалан хувиргаарай. a. abcd дөрвөн өнцөгтийг О цэгийн хувьд ...

ГЕОМЕТР ХУВИРГАЛТ – GeoGebra

Сайн байцгаана уу? ЕБС-ийн 6-10-р ангид "ГЕОМЕТР ХУВИРГАЛТ" гэсэн хичээлийг хэрхэн ГЕОГЕБРА программ ашиглан хэрхэн сонирхолтой, үр өгөөжтэй зааж болох хувилбарыг та бүхэндээ санал болгож байна.

Ом — Википедия

Ом (русское обозначение: Ом; международное обозначение: Ω) — единица измерения электрического сопротивления в Международной системе единиц (СИ).Ом равен электрическому сопротивлению участка электрической цепи ...

Үндсэн хувиргалтын матрицууд – GeoGebra

Хэвтээ, босоо тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргах матриц Координатын эхийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргах матриц Гомотетын хувиргалтын матриц

Микроом, калькулятор онлайн, конвертер

Микроом (англ.microohm) мкОм - это производная единица измерения электрического сопротивления в международной системе единиц СИ, дольная относительно ома.Перевод единицы микроом: 1 мкОм = 10⁻⁶ Ом.