Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

I Informacja o
ochronie danych osobowych określa, w jaki sposób dane osobowe zbierane są i zapisywane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 od później. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. 1204 od później. zm.)
• Właścicielem strony internetowej serafin.info.pl i administratorem danych osobowych jest Monika Kuniczuk, która prowadzi działalność pod nazwą:

Centrum Opieki Nad Serafin

NIP 583-188-32-52

REGON 220874378

z siedzibą w 80-180 Kowale ul. Misja Apollo 16/1

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
II Dane osobowe
• Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownik
a.• Dane osobowe są zbierane podczas wypełniania formularza rejestracji w newsletterze i podczas składania zamówienia w sklepie
.• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania newslettera i realizacji zamówienia, jeśli wyraził na to zgodę.
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych
.• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do swoich treści oraz możliwość poprawiania, aktualizowania, uzupełniania i żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Działania te można wykonać wysyłając odpowiednie oświadczenie na następujący adres e-mail: serafin@serafin.info.pl Dane osobowe gromadzone przez administratora są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzenie danych osobowych zostało zgłoszone do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

• Administrator chroni gromadzone dane osobowe w następujący sposób: – szyfrowani
e danych wykorzystywanych do przechowywania w newslette
rze – ochrona zestawu danych przed nieautoryzowanym dostępem

III Informacje o plikach cookie
.• Strona korzysta z plików cookie
.• Pliki cookie (tzw. "pliki cookie") są danymi informacyjnymi, w szczególności plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika usługi i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer
.• Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
.• Cookies wykorzystywane są w następujących celach: • t
worzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala poprawić ich strukturę i treść;• utrzym
ywanie Sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), tak aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;• okreś
lić profil użytkownika w celu wyświetlania dostosowanych do niego materiałów w sieciach reklamowych; , w szczególności sieć Google
.• Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie: sesyjne pliki cookie oraz "trwałe" pliki cookie. Pliki cookie "sesyjne" to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Trwałe" pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
.• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy usługi mogą zmieniać ustawienia w tym obszarze. Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej
.• Ograniczenia w korzystaniu z plików cookie mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne w Serwisie.
• Pliki cookie umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z operatorem Serwisu
.• Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych firm, aby zrozumieć zasady korzystania z plików cookie używanych w statystykach: Polityka prywatności Google Analytics
.• Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności do Sieci Google, do wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu korzystania z Usługi. W tym celu mogą przechowywać informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie przebywania na stronie
.• Jeśli chodzi o informacje o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może wyświetlać i edytować informacje wynikające z plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookie – jak udzielić i wycofać zgodę w praktyce
?• Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia korzystania z plików cookie niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych
.• Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz przeglądarkę internetową / system z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukc
jami• – Internet Explo
rer• – Chro
me• – Safa
ri• – Firef
ox• – Ope
ra• – Andro
id• – Safari (iO
S)• – Windows Phon
e• – Blackberry

V Udostępnianie danych
.• Dane są udostępniane osobom trzecim tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.
• Operator może być zobowiązany do przekazywania informacji zebranych przez usługę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem wniosków w zakresie wynikającym z wniosku.

VI Postanowienia Końcow
e• Administrator ma prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Osoby przekazujące swoje dane osobowe podlegają aktualnej wersji Polityki Prywatności, dostępnej na https://serafin.info.pl/polityka-prywatnosci/• W
sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie ma obowiązujące prawo polskie.