/photos/170473204.jpeg /photos/154698354.jpeg /photos/199818159.jpeg /photos/1382029829.jpeg /photos/5896213131966537673.jpeg

Ośrodek Serafin

Misją naszego Ośrodka jest oferowanie usług w zakresie OPIEKI DOMOWEJ nad osobami starszymi, dziećmi a także osobami niepełnosprawnymi na terenie Trójmiasta.

Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny, wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ponadto służymy tym, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki.

Usługi świadczone są w domu podopiecznego.

 Serdecznie zapraszam,

Monika Kuniczuk

"Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą zostaną po nich buty i telefon głuchy..." Jan Twardowski

Świadczymy usługi na zlecenie:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

 

 

 

oraz

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Aktualności

KURS OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH 29/01/2015

OŚRODEK SERAFIN ogłasza nabór na kurs „Opiekun osób starszych”

Ważne... 13/11/2014

 

" Is­tnieją w życiu spra­wy, które - bez względu na to z której stro­ny byśmy na nie pat­rzy­li - są zaw­sze tak sa­mo ważne dla wszys­tkich. Miłość jest jedną z nich. "

Wolontariat 31/07/2014

W dniach 21 - 27 lipca gościliśmy w naszym Ośrodku, wolontariuszkę z Grecji, Aurę Molu.rganizacja AIESEC zajmuje się wymianą wolontariacką i profesjonalnymi praktykami skierowanymi do studentów.

ikonka zoom-a Zobacz wszystkie aktualności
logo Facebook-a